【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公 【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公
【boogieboard】液晶手写板blackboard 14寸液晶电子写字板 | 绿色办公
¥398.00
- +
立即购买
加入购物车
添加到心愿单
商品描述
智能草稿纸,一键清屏+部分清除,修改便利,带锁定键,不怕误删,智能APP扫描保存 无论是在家里还是旅途中,随时随地书写,无尘无墨,安全放心
购物指南

所有商品均为正品

下单后四个工作日内发货

中国大陆地区免运费,默认商家合作快递

蜡烛、液态品、手表等含电池产品无法空运、运输时间相较普通空运件会更久

如果出现产品质量问题请在签收后72小时内联系客服

取消
联系客服
返回顶部